กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เชิญนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์ ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร “สอนศิลป์ถิ่นมรดกโลก”

วันที่ 24 ม.ค. 2561
 
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่า ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่สนใจงานศิลปะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ๒๕๖๑ "สอนศิลป์ถิ่นมรดกโลก” ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ศกนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
          ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๓ สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ ประกอบด้วย เทคนิคจิตรกรรม เทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม เทคนิคภาพพิมพ์ เทคนิคประติมากรรม เทคนิคศิลปะผ่านเลนส์ เทคนิคสถาปัตยกรรมศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ ประกอบด้วย การสร้างสรรค์งานเขียนในรูปแบบต่างๆ กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น นวนิยาย บทความ สารคดี ในส่วนสาขาศิลปะการแสดง ประกอบด้วย ลูกทุ่ง ดนตรีไทยสากล นาฏศิลป์ และการแสดงพื้นบ้าน
 
          ผู้ที่สนใจ สามารถดาวโหลดแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม และดูรายละเอียดได้ที่ asi.aru.ac.th หรือ ๐๓๕-๒๔๑-๔๐๗
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)