กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดอบรมสร้างรุกขกร อนุรักษ์ สืนสานตำนานต้นไม้

วันที่ 13 ธ.ค. 2560

          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ประธานพิธีเปิดการอบรมรุกขกร : อนุรักษ์ สืบสานตำนานต้นไม้ รุ่นที่ ๒ ให้แก่ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานเจ้าของต้นไม้ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ข้าราชการสำนักงานเขต และผู้ที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรม กล่าวว่า สวธ. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของคน สังคม และธรรมชาติ ซึ่งต้นไม้ใหญ่เหล่านี้เป็นมรดกล้ำค่าของชาติ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีตำนาน เรื่องเล่า และความเชื่อที่ผูกพันกับท้องถิ่นมาช้านาน ดังนั้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้จัดอบรมรุกขกร : อนุรักษ์ สืบสานตำนานต้นไม้ ขึ้น เพื่อรักษา อนุรักษ์ต้นไม้เหล่านี้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินสืบไป
 
          "และมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้าอบรมในครั้งนี้จะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับ ไปยังผู้ร่วมงาน และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และถ่ายทอดประวัติ เรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้อันทรงคุณค่านี้ต่อไป” นางพิมพ์รวี กล่าว
 
          ด้าน ผู้อำนวยการกลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย นางสาวเมธาวินทร์ แสงมาลา เปิดเผยว่า การอบรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการรวบรวมประวัติและเรื่องราวที่มีการบอกเล่า และบันทึกไว้เกี่ยวกับต้นไม้ ในสถานที่ต่าง ๆ จากทุกภูมิภาค จำนวน ๖๕ ต้น ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ไปแล้วนั้น ซึ่งผู้เข้าอบรมในวันนี้ เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับต้นไม้ดังกล่าว ในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ให้มีอายุยืนยาวอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับวัฒนธรรม
 
          การอบรมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานหรือเจ้าของต้นไม้ "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ข้าราชการสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมเขตในกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
          กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม การปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ความรู้เกี่ยวกับโรค แมลง และการทำศัลยกรรม เทคนิคการตัดแต่งต้นไม้ และการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก มาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "สิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม” นายธราดล ทันด่วน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพการดูแลต้นไม้ใหญ่ บรรยาย เรื่อง "การปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่” และคณะวิทยากรจากกรมป่าไม้ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินงานตามหลักรุกขกร โรค แมลง และการทำศัลยกรรม เทคนิคการตัดแต่งต้นไม้ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการรุกขกร เพื่อสร้างทักษะการดูแลรักษาต้นไม้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)