กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดการฝึกอบรมโครงการพูดภาษาไทยคือหัวใจของชาติ ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน ครั้งที่ ๑

วันที่ 29 มิ.ย. 2560

          ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการฝึกอบรมโครงการพูดภาษาไทยคือหัวใจของชาติ ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักงานพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า งานนี้จัดเพื่อเจริญตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปินด้านวรรณศิลป์และวาทศิลป์ เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง สร้างความภาคภูมิใจให้ประชาชนคนไทยและผู้ที่ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม ได้ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประจำชาติไทยตลอดจนร่วมกันสืบทอดมรดกภูมิปัญญาด้านการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ซึ่งจะมีพิธีปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สนับสนุนโครงการ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยมีนางกุลยา เรือนทองดี เลขานุการกรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สนับสนุนโครงการ
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)