กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จับมือเชียงใหม่จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ครบรสอิ่มตาอิ่มท้องกับของดี ๑๖ จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 12 มิ.ย. 2560

          วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมล้านนา ครบครันของดีจาก ๑๖ จังหวัดภาคเหนือ ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่น ระหว่าง ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ลานข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
          (๑๐ มิ.ย. ๖๐ ลานข่วงพะยอม ม.เชียงใหม่) อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารส่วนจังหวัด และผู้บริหารงานวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ภาคเหนือ โดย นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ประธานพิธีเปิดกล่าวว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ให้งบประมาณสนับสนุนการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมใน ๔ ภูมิภาค ซึ่งปีนี้ได้จัดมาแล้ว ๓ ภูมิภาค คือ ภาคใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งงานในครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานดังกล่าวขึ้น ด้วยการบูรณาการร่วมกับภาคีภาครัฐ เอกชน และประชาชน เป็นการผนึกกำลังเพื่อส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ความเป็นไทย วิถีไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และประเทศ พร้อมส่งเสริมบทบาทของเจ้าของภูมิปัญญาเยาวชนและชุมชน ในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ พร้อมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืน
 
          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ข่วงวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๑๖ จังหวัด เช่น การทำโคมล้านนา การตัดช่อตัดตุง การทำเครื่องเขิน เครื่องเงิน การดุนลายโลหะ ผ้าเขียนเทียน(ชาติพันธุ์ม้ง) การย้อมผ้าหม้อห้อมด้วยคราม การทำเครื่องประดับชากังราว การตัดตุงใส้หมู ของชาวไทใหญ่ เป็นเต้น ชมวิถีวัฒนธรรมล้านนากาดหมั้วคนเมือง ตลาดย้อนยุคนครชุมจังหวัดกำแพงเพชร ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของภาคเหนือ การสาธิตอาหารพื้นบ้าน จาก ๑๖ จังหวัด ชม ชิม ช๊อป อาหารพื้นบ้าน เช่น ลาบแป้ เมี่ยงจอมพลหรือเมี่ยงเต้าเจี้ยว ปลาส้ม ข้าวกั๋นจิ้น ขนมข้าวต้มหัวหงอก การทำข้าวเบ๊อะ (กลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยง) ข้าวต้มมัดเจ้าพ่อศรีเทพ น้ำพริกฮ่อง แกงฮังเล ขนมวงน้ำอ้อย ไก่ใต้น้ำ และลาบปลาเมืองน่าน ฯลฯ
 
          ที่สำคัญยังมีนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในภาคเหนือ ร่วมปักใบช่อเจดีย์ทรายทำความดีเพื่อพ่อ และยังมีนาฏศิลป์ล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่อ้อนช้อยงดงามของภาคเหนือโดยศิลปินแห่งชาติและศิลปินพื้นบ้าน เช่น การขับซอ การตีกลองล้านนา ฟ้อนล้านนา สะล้อซอปินฟ้อนแง้น ลิเกเยาวชนและมืออาชีพ พลาดไม่ได้กับการเดินชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ของดีบ้านฉัน และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เป็นต้น
 
           เชิญสัมผัสวัฒนธรรมล้านนา สุขล้ำวิถีไทย งานเดียวเที่ยวได้ครบ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๑๑๒ ๕๙๕ – ๖
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)