กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ประกาศรายชื่อ ๑๖๕ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 6 มิ.ย. 2560
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบีดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่า จากที่สวธ.ได้จัดให้มีการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั่งเพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่ศิลปะและคุณค่าของดนตรีไทย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ และสอดรับนโยบายให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ ๑ ชนิด ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ทำการคัดเลือกและพิจารณาผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
 
          - ผู้ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๑๗ คน
 
          - ผู้ได้รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๑๔๘ คน
 
          ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะมีการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ในเดือนสิงหาคม นี้
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)