กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เชิญเที่ยวงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ครบรสอิ่มใจอิ่มท้องกับของดี ๑๖ จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 6 มิ.ย. 2560
 

 
 
           กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนเที่ยวงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย สัมผัสอลังการเสน่ห์วัฒนธรรม ครบครันของดีจาก ๑๖ จังหวัดภาคเหนือ ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ระหว่าง ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ลานข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          
           นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้งบประมาณสนับสนุนการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมใน ๔ ภูมิภาค ซึ่งปีนี้ได้จัดมาแล้ว ๓ ภูมิภาค คือ ภาคใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยงานในครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานดังกล่าวขึ้น ด้วยการบูรณาการร่วมกับภาคีภาครัฐ เอกชน และประชาชน เป็นการผนึกกำลังเพื่อส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ความเป็นไทย วิถีไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และประเทศ พร้อมส่งเสริมบทบาทของเจ้าของภูมิปัญญาเยาวชนและชุมชน ในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ พร้อมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืน

              กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๑๖ จังหวัด เช่น การตัดช่อตัดตุง การทำเครื่องเขิน เครื่องเงิน การดุนลายโลหะ สัมผัสวิถีวัฒนธรรมล้านนากาดหมั้วคนเมือง ชม ชิม ช๊อป อาหารพื้นบ้าน ตลาดนัดศิลปะ ตลาดนัดผ้าพื้นเมือง งานหัตกรรมภาคเหนือ ข่วงวัฒนธรรมสาธิตอาหารพื้นบ้าน จาก ๑๖ จังหวัด งานช่างฝีมือพื้นบ้าน ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในภาคเหนือ และปักใบช่อเจดีย์ทรายทำดีเพื่อพ่อ และยังมีการแสดงนาฏศิลป์ล้านนา การแสดงพื้นบ้านที่อ้อนช้อยและงดงามของภาคเหนือให้ได้ชมตลอด ๕ วันในงาน เช่น ลิเก การขับซอ การตีกลองล้านนาและยังมีกิจกรรมแต่งกายย้อนยุค สำหรับผู้ที่มาเที่ยวชมงาน ได้ร่วมสนุก ลุ้นรับของรางวัล ของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านกันด้วย พลาดไม่ได้กับการเดินชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน CPOT ของดีบ้านฉัน จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เป็นต้น

              สัมผัสวัฒนธรรม สุขล้ำวิถีไทย เที่ยวที่เดียวจบครบรส ๑๖ จังหวัดภาคเหนือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๑๑๒ ๕๙๕ - ๖
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)