กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ปั้นวิทยากรต้นแบบถ่ายทอดการทำดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ รุ่น ๓

วันที่ 2 มิ.ย. 2560

           วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางทัศชล เทพกำปนาท รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เป็นประธานการอบรมวิทยากรต้นแบบการทำดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือและภาคตะวันออก ๑๖ จังหวัด โดยมีข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่สวธ.เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นวิทยากรต้นแบบ รวม ๔๑ คน เพื่อนำความรู้ทักษะที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับประชาชนหรือผู้ที่สนใจในจังหวัดหรือภูมิลำเนาของตนเอง สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และให้เป็นความรู้ติดตัวต่อไป
 
           รองอธิบดีสวธ. เปิดเผยว่า จากที่ สวธ.ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย ด้วยการเปิดศูนย์น้ำใจไมตรี ดำเนินการฝึกอบรมจิตอาสาการทำดอกไม้จันทน์ ณ ท้องสนามหลวง ที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกทำดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นยังมีประชาชนแสดงความต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์อีก สวธ.จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๒ คน รวม ๑๕๒ คน ได้นำองค์ความรู้การทำดอกไม้จันทน์เผยแพร่สู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
 
          โดยมีกำหนดจัดอบรม ๔ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ภาคกลาง (๒๑ จังหวัด) จำนวน ๔๒ คน ได้จัดไปเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒๐ จังหวัด) จำนวน ๔๐ คน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยรุ่นต่อไป ครั้งที่ ๔ ภาคใต้-ภาคตะวันตก (๑๙ จังหวัด) จำนวน ๓๘ คน มีกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ อบรมระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
 
          นอกจากนี้ ยังมีแบบดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) ให้ประชาชนผู้สนใจได้ดาวโหลดนำไปฝึกพับ โดยสามารถใช้กระดาษหรือวัสดุจากธรรมชาติ เช่น เปลือกข้าวโพด นำมาพับตามแบบได้ที่ www.culture.go.th
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)