กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เชิญเที่ยวงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย เพลินตาอิ่มใจอิ่มท้องกับของดี ๑๖ จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 30 พ.ค. 2560

          กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย สัมผัสอลังการเสน่ห์วัฒนธรรม ครบครันของดีจาก ๑๖ จังหวัดภาคเหนือ ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ระหว่าง ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ลานข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

          (๒๙ พ.ค. ๖๐ ที่ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคเหนือ) โดย นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้งบประมาณสนับสนุนการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมใน ๔ ภูมิภาค ซึ่งได้จัดมาแล้ว ๓ ภูมิภาค คือ ภาคใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยงานในครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานดังกล่าวขึ้น ด้วยการบูรณาการร่วมกับภาคีภาครัฐ เอกชน และประชาชน เป็นการผนึกกำลังเพื่อส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ความเป็นไทย วิถีไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และประเทศ พร้อมส่งเสริมบทบาทของเจ้าของภูมิปัญญาเยาวชนและชุมชน ในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ พร้อมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

          กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๑๖ จังหวัด เช่น การตัดช่อตัดตุง การทำเครื่องเขิน เครื่องเงิน การดุนลายโลหะ สัมผัสวิถีวัฒนธรรมล้านนากาดหมั้วคนเมือง ชม ชิม ช๊อป อาหารพื้นบ้าน ตลาดนัดศิลปะ ตลาดนัดผ้าพื้นเมือง งานหัตกรรมภาคเหนือ ข่วงวัฒนธรรมสาธิตอาหารพื้นบ้าน จาก ๑๖ จังหวัด งานช่างฝีมือพื้นบ้าน ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในภาคเหนือ และปักใบช่อเจดีย์ทรายทำดีเพื่อพ่อ และยังมีการแสดงนาฏศิลป์ล้านนา การแสดงพื้นบ้านที่อ้อนช้อยและงดงามของภาคเหนือให้ได้ชมตลอด ๕ วันในงาน เช่น ลิเก การขับซอ การตีกลองล้านนาและยังมีกิจกรรมแต่งกายย้อนยุค สำหรับผู้ที่มาเที่ยวชมงาน ได้ร่วมสนุก ลุ้นรับของรางวัล ของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านกันด้วย พลาดไม่ได้กับการเดินชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน CPOT ของดีบ้านฉัน จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด เป็นต้น 

          จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าชมงาน มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ของดีภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ ลานข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๑๑๒ ๕๙๕ - ๖
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)