กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จัดแถลงข่าวการแสดงดนตรี "ร้อยใจดนตรีไทย น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน"

วันที่ 22 พ.ค. 2560

          (๑๙ พ.ค. ๖๐) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวการแสดงดนตรี "ร้อยใจดนตรีไทย น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดง ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานโครงการกล่าวถึงรายละเอียดและรูปแบบของการจัดการแสดง พร้อมชมตัวอย่างการแสดงเดี่ยวพญาโศก บรรเลงโดยคณะอัญมณีนักดนตรีไทย เครื่องดนตรี ๙ ชิ้น นำโดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี (ขลุ่ย) อ.วรยศ สุขวายชล (ซอด้วง) อ.ทวีศักดิ์ อัครวงษ์ (ระนาดเอก) ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์ "อัครศิลปิน” พระองค์ผู้เป็นยอดแห่งศิลปิน เป็นองค์บรมราชูปถัมภกเหล่าศิลปินทุกสาขาอาชีพจนเป็นที่ประจักษ์มาตลอด พระองค์ทรงมีพระเนตรที่ยาวไกลเกี่ยวกับดนตรีไทยโดยเฉพาะ ทรงโปรดให้กรมศิลปากรบันทึกโน้ตเพลงไทย เป็นโน้ตสากลไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้เพลงเก่า ๆ หลายเพลงยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ทรงส่งเสริมการดนตรีในทุกรูปแบบ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ร่วมกับสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) และศิลปากรสมาคม จัดการแสดงดนตรี "ร้อยใจดนตรีไทย น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” โดยเปิดโอกาสให้เหล่านักดนตรีไทย ทั้งระดับอาชีพ ครูดนตรี เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เข้าร่วมการแสดง ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
          ด้านประธานโครงการร้อยใจดนตรีไทยฯ ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การแสดงในครั้งนี้ จะมีการแสดงดนตรีไทยอย่างเต็มรูปแบบ ที่เรียกว่า "วงมหาดุริยางค์ไทย” เป็นการแสดงศิลปะความงดงามของเพลงและเครื่องดนตรีไทยให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงคุณค่าของดนตรีอย่างแท้จริง อันทำให้เกิดสุนทรียะ ความประทับใจและซาบซึ้งใจ การแสดงในรูปแบบ "วงมหาดุริยางค์ไทย” เป็นการแสดงดนตรีบริสุทธิ์เป็นตัวของตัวเอง สามารถตรึงผู้ชม ผู้ฟัง ให้มีสมาธิฟังเพลงได้รับ "สุนทรียรส” จากเพลงไทย เช่นเดียวกับการแสดงดนตรีซิมโฟนีหรือคอนแชร์โต้ของยุโรป ซึ่งจะประกอบด้วยชุดการแสดง ๗ ชุด ได้แก่
 
          ๑)การขับร้องถวายอาลัยองค์อัครศิลปินด้วยทำนองหุ่นกระบอกประกอบการเดี่ยวซออู้ ประพันธ์เนื้อร้องและอ่านบทร้อยกรองโดย ครูเนาวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์ เดี่ยวซออู้โดย ครูจีรพล เพชรสม ขับร้องโดย ครูสมชาย ทับพร ๒)การบรรเลงมโหรีวงใหญ่พิเศษ เพลงโหมโรงมหาราช โดยครูดนตรีไทยจากสถาบัน การศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน ๑๘๙ คน ๓)การบรรเลงวงปี่พาทย์มอญ "พระมหากรุณาธิคุณต่อดนตรีไทย” ประพันธ์เนื้อร้องโดย ครูเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ บรรเลงโดย หัวหน้าวงดนตรีไทยพื้นบ้านทั่วประเทศ ๘๙ คน ๔)การบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็ง เพลงแขกมอญบางช้าง บรรเลงโดย นักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเษก ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ปี ๒๕๕๙ ๕)การบรรเลงวงดนตรีพิเศษ บรรเลงโดย นักเรียนโรงเรียนบ้านจันทึง จากจังหวัดชุมพร โรงเรียนที่สอนนักเรียนทั้งโรงเรียนให้เป็นดนตรีไทยอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ๖)การบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพลงพญาโศก บรรเลงโดย นักดนตรีผู้มีชื่อเสียง และ ๗)การบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทยเพลงไทยดำเนินดอย โดยนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทีมีการเรียนการสอนวิชาเอกดนตรีไทยจากทั่วประเทศ ๒๘๙ คน
 
          ผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดง สามารถสำรองที่นั่งได้โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๒๑ , ๔๑๑๗
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)