กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.ปั้นวิทยากรต้นแบบถ่ายทอดการทำดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ พร้อมเผยแพร่แบบดอกไม้จันทน์ให้ดาวโหลดในเว็บไซต์

วันที่ 9 พ.ค. 2560
 
     นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำรัสระหว่างเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการถวายพระเพลิง พระบรมศพ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ว่า "ให้ฝึกสอนประชาชนได้หัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ติดตัวนำไปใช้ในอนาคต ให้สามารถทำเก็บไว้เองหรือแจกจ่ายแก่บุคคลอื่น เพราะเมื่อเป็นดอกไม้จันทน์ที่ทำด้วยฝีมือตนเองจะเกิดความภูมิใจเมื่อนำมาใช้ในงานพระราชพิธี” ซึ่งที่ผ่านมา สวธ.ได้มีการดำเนินการจัดอบรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แบบต่างๆ ให้กับประชาชนที่สนใจอย่างต่อเนื่อง
 
          จากที่ สวธ.ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย ด้วยการเปิดศูนย์น้ำใจไมตรี ดำเนินการฝึกอบรมจิตอาสาการทำดอกไม้จันทน์ ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกทำดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากได้เข้าร่วมกิจกรรม และเมื่อทำเป็นแล้วยังนำความรู้ที่ได้กลับไปถ่ายทอดให้คนอื่นยังภูมิลำเนาของตนเองอีกด้วย
 
          ล่าสุด กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมวิทยากรต้นแบบการทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๒ คน รวม ๑๕๒ คน เพื่อให้นำองค์ความรู้การทำดอกไม้จันทน์เผยแพร่สู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีกำหนดการจัดอบรม ๔ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ภาคกลาง (๒๑ จังหวัด) จำนวน ๔๒ คน ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒๐ จังหวัด) จำนวน ๔๐ คน ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือและภาคตะวันออก (๑๖ จังหวัด) จำนวน ๓๒ คน ในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ ภาคใต้และภาคตะวันตก (๑๙ จังหวัด) จำนวน ๓๘ คน ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยจัดอบรมในเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 
          นอกจากนี้ ยังมีแบบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ให้ประชาชนผู้สนใจได้ดาวโหลดนำไปฝึกพับ
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)