กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 10 เม.ย. 2560
 
 
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๐ "สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย" ใน ๓ จังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
 
          ๑.ประเพณีสงกรานต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดเลย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เม.ย. ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
 
          ๒.ประเพณีสงกรานต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย – แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่๑๒–๑๗ เม.ย. ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 
          ๓.ประเพณีสงกรานต์สานสัมพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดตาก – เมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ เม.ย. ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)