กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เปิดบ้านร้อยปีเทียนสือ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน

วันที่ 27 มี.ค. 2560

          เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ตำบลหงาว และทำพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน ณ บ้านร้อยปีเทียนสือ จังหวัดระนอง
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า บ้านร้อยปีเทียนสือ เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการเข้าร่วมโครงการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในการจัดกิจกรรมโครงการภาพเก่าเล่าเรื่อง ซึ่งบ้านร้อยปีเทียนสือ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ฯ ที่มีความเก่าแก่ประมาณ ๑๕๐ ปี รวบรวมองค์ความรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระนองไว้มากมาย ส่วนหนึ่งปรากฏอยู่ในภาพถ่ายที่เก่าแก่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ยืนยันความเป็นมาของบรรพบุรุษ ต้นตระกูล และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆ ในอดีต ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดระนอง รวมถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญาของท้องถิ่น และยังมีส่วนแสดงการแต่งกายบาบ๋าและย่าหยา ของผู้หญิงและชาย อาหารพื้นเมือง เช่น ผัดหมี่ฮกเกี้ยน บักกุ๊ดเต๋ และขนอังกู้ เป็นต้น เจ้าบ้านเทียนสือคนปัจจุบัน นายศุภพรพงษ์ชัย พรพงษ์ เปิดเผยว่า บ้านเทียนสือ สร้างขึ้นในยุคสมัยของ รัชกาลที่ ๕ ผู้เป็นจ้าวบ้านคือ "ท่านเทียนสือ" ซึ่งเป็นหลานเขยของ
 
          ท่านเจ้าเมืองระนอง คอซู้เจียง ซึ่ง นายเทียนสือได้เป็นที่ไว้วางใจของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เจ้าเมืองตรัง เทียนสือ ได้แต่งงานกับ "ฉ่ายหล่วน" ซึ่งเป็นหลานสาวของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซินบี้) จึงได้สร้างบ้านหลังนี้ ในสมัยประมาณปี พ.ศ.๒๔๓๓ ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจาก ค่าย ณ ระนอง มากนัก มีบุตรชายหญิง ทั้งสิ้น ๕ คน การค้าของเทียนสือ เจริญรุ่งเรืองส่งผลให้มีฐานะดี ร่ำรวยมาก มีเรื่องเล่ากันว่าสมัยก่อน เทียนสือ จะชวนลูกหลานมานั่งนับเหรียญในสวนกลางบ้าน และช่วยบรรจุในถุงผ้าใบที่สำหรับใส่แร่ดีบุก เก็บไว้ในบ้านมากมาย ดังนั้น บ้านเทียนสือในอดีตจึงเปรียบเสมือนห้องคลังกลางใจเมืองระนอง ปัจจุบันบ้านเทียนสือ มีความเก่าแก่กว่า ๑๕๐ ปี
 
          ทังนี้ นักท่องเที่ยว สามารถเดินทางเข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม จะมีเพียงกล่องรับบริจาคเพื่อใช้เป็นค่าบำรุงรักษาให้คงอยู่ต่อไป บ้านเทียนสือ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๗ ถนนดับคดี ตำบลเขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง เวลาทำการตั้งแต่ ๐๖.๐๐-๒๐.๓๐ น. โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม ๐ ๘๑ ๐๘๘ ๒๖๒๙
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)