กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดค่ายเยาวชนตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน

วันที่ 2 ก.พ. 2560

           กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยหออัครศิลปิน จัดการแสดงละครคุณธรรม บ่มเพาะเยาวชนให้เจริญตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน

          
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการแสดงละครคุณธรรมตามรอบพระยุคลบาทอัครศิลปิน และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมค่ายเยาวชนคุณธรรม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

          กิจกรรมค่ายเยาวชนคุณธรรม ตามรอบพระยุคลบาทอัครศิลปิน(การแสดงพื้นบ้านและการละคร) โดยกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ร่วมกับคณะละครมรดกใหม่ ของนายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านและการละคร สู่เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจ เป็นการต่อยอดความรู้และเสริมสร้างประสบการร์ด้านศิลปะการแสดง ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปินและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยโรงเรียนในเครือข่ายคณะละครมรดกใหม่
 ได้นำนักเรียนจำนวน ๙๐ คนเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการแสดง ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๘ –๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยมีศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ผู้ทรงคุณวุฒิ ถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆ เยาวชน

          ศิลปินแห่งชาติที่มาถ่ายทอดประสบการณ์การแสดงพื้นบ้านประกอบด้วย นางรัจนา พวงประยงค์ นางเกลียว เสร็จกิจ(ขวัญจิต ศรีประจันต์) ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแสดงพื้นบ้าน นางศรีนวล ขำอาจ โดยมี นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง ประธานคณะละครมรดกใหม่และวิทยากรจากคณะฯ ดำเนินการอบรมพร้อมเสริมเทคนิคการแสดงให้น้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)