กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จัดแถลงข่าวการแสดงบทเพลงภาวนาถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 26 ม.ค. 2560

          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีสากล และสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย จัดการแสดงเพื่อถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน โอกาสนี้พลเรือตรีวีระพันธ์ วอกลาง ศิลปินแห่งชาติ นายแพทย์กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์อุปนายกสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย นายทวีเวท ศรีณรงค์ผู้อำนวยการด้านดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมแถลงข่าว
 
          วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานการแถลงข่าวการแสดง"บทเพลงภาวนาถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทุ่มเทอุทิศพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความร่มเย็นเป็นสุข สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม พระองค์คือ "อัครศิลปิน” ทรงล้ำเลิศในศิลปะทุกสาขาทรงสร้างสรรค์อุปถัมภ์บำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั่วโลกต่างแซ่ซ้องสรรเสริญพระเกียรติคุณนับแต่เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ประชาชนชาวไทยและชาวโลกต่างวิปโยคโศกเศร้าอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในฐานะที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระอัจฉริยภาพเป็นเลิศทางดนตรีสากล
  
          กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีสากล และสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย จัดการแสดง "บทเพลงภาวนาถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยเป็นการบรรเลงดนตรีสากลและ ขับร้องประสานเสียงในบทเพลงคลาสสิก อำนวยเพลงโดย พลเรือตรีวีระพันธ์ วอกลาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีสากล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมการแสดง"บทเพลงภาวนาถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองบัตรได้ที่โทร.๐๒ ๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๑๙ หรือ ๐๖๓ ๔๘๔ ๕๐๙๓
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)