กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ร่วมกับสถาบันกัลยาณิวัฒนา จัดแสดงคอนเสิร์ตถวายคารวาลัยคีตราชัน

วันที่ 24 ม.ค. 2560

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เชิญชมการแสดงคอนเสิร์ต "น้อมเกล้าฯ ถวายคารวาลัย คีตราชัน” ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชานินัดดามาตุ เสด็จพระดำเนินทรงเป็นประธานในการแสดง

          ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติในหลากหลายด้าน โดยได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน นักดนตรี และประชาชนทั่วไป ได้มีเวทีแสดงความสามารถด้านดนตรีคลาสสิกและดนตรีสากล นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังได้ให้การสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการวงเยาวชนดนตรีอาเซียน ซึ่งเป็นการนำเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนมาร่วมบรรเลงเพลง ร่วมกับสมาชิกจากวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สาธารณชนได้เข้าถึงสุนทรียะของศิลปะการแสดงสาขานี้ต่อไป

          ด้าน คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กล่าวว่า การแสดงคอนเสิร์ตน้อมเกล้าฯ ถวายคารวาลัยคีตราชัน ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเก็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศิลปิน ที่ได้พระราชทานบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าให้กับพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า รวมทั้งรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงอุปถัมภ์วงการดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

          การแสดงดนตรีในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมดุริยางค์ทหารบก กองดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ฝ่ายดนตรี กองสัสวดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และคณะนักร้องประสานเสียงจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จำนวนกว่า ๑๐๐ คน ร่วมแสดงคอนเสิร์ต ภายใต้การอำนวยเพลงของ นอร์แมน ฮเซ็น วาทยกร จากสหรัฐอเมริกา ร่วมกับนักแสดงรับเชิญเดี่ยวเปียโน ภูมิ พรหมชาติ นักเปียโนไทยชื่อดังระดับนานาชาติ ร่วมด้วยศิลปินนักเปียโนชาวเยอรมัน Professsor Lauren Patzlaff ผู้เชี่ยวชาญการบรรเลงเปียโนในรูปแบบคลาสสิก แจ๊ซ และดนตรีร่วมสมัย จากมหาวิทยาลัยดนตรีแห่งกรุงลือเบค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาบรรเลงเปียโนในบทเพลงพระราชนิพนธ์ ร่วมกับวงออร์เคสตรา และคณะนักร้องประสานเสียงจากสถาบันกัลยาณิวัฒนามาสร้างความประทับใจร่วมถวายอาลัยพระเจ้าแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)