กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.จัดการปฐมนิเทศนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 9 ม.ค. 2560

          เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานการปฐมนิเทศนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฐมนิเทศ ๑๒๑ คน ร่วมถวายสักการะและกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมยืนสงบนิ่งด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
 
          อาจารย์ภูกร ศรีณรงค์ วาทยากรตัวแทนคณะอาจารย์ รับพานธูปเทียนแพ พานดอกไม้ในการมอบตัวเป็นศิษย์ ในการปฐมนิเทศนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมชมการบรรเลงเพลง ภายใต้การ อำนวยเพลงโดย อาจารย์ทวีเวท ศรีณรงค์
         
          อนึ่งเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาด้านดุริยางค์สากลอย่างมีมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ ได้ร่วมทำกิจกรรม ฝึกซ้อมการแสดง ได้รับประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ มีความเป็นระเบียบวินัย มีคุณธรรมเกิดความสามัคคีและมีน้ำใจ ร่วมถึงได้เข้าร่วมแข่งขันงานเทศกาลดนตรีเยาวชนนานาชาติครั้งที่ ๑๑ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๗-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)