กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.เชิญร่วมบำเพ็ญกุศล ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม

วันที่ 3 ธ.ค. 2559

         นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นายดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๓๘ ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากภาวะติดเชื้อรุนแรง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลธนบุรี สิริอายุรวม ๗๑ ปี
 
         โดยกำหนดพิธีสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ ศาลา ๑ วัดอินทราวาส (ประดู่) แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เมรุวัดอินทราวาส (ประดู่) แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และมีเงินสวัสดิการสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมที่เสียชีวิตเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ยังมีเงินสนับสนุนการจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
 
          อธิบดีสวธ. กล่าวว่า นายดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะประติมากรรมชิ้นสำคัญ เป็นผู้ริเริ่มจัดทำพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ด้วยการบุกเบิกการนำไฟเบอร์กลาสมาใช้ทำหุ่นขี้ผึ้งซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศร้อนของประเทศไทย
 
          ประวัติศิลปินพอสังเขป
 
          นายดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๓๘ เกิดเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๘๘ ท่านได้ชื่อว่าเป็นช่างปั้นฝีมือโดดเด่น สร้างสรรค์งานปั้นสำคัญ ๆ ไว้หลายชิ้น เช่น ปั้นอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน ปั้นอนุสาวรีย์กรมพระราชวังบวรฯ ประดิษฐาน ณ กองบัญชาการกองพล ๙ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น ท่านเป็นผู้ริเริ่มจัดทำพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งในเมืองไทย ซึ่งหลังจากทดลองทำแล้วประสบปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศ ฝุ่นละอองซึ่งเป็นอันตรายต่อความสวยงาม และความคงทนของตัวหุ่น แต่ด้วยความมุ่งมั่นจึงพยายามทดลองใช้วัสดุต่าง ๆ จนกระทั่งได้ทดลองนำไฟเบอร์กลาส มาทดแทนขี้ผึ้งด้วยกรรมวิธีที่คิดค้นขึ้น ทำให้หุ่นที่ทำด้วยไฟเบอร์กลาสมีคุณภาพดีกว่าหุ่นขี้ผึ้งซึ่งไม่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
 
           นายดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ เป็นหนึ่งในผู้ที่ทุ่มเทความรู้ความสามารถและกำลังทรัพย์ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยขึ้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยสร้างสรรค์หุ่นในชุดต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตไทย ศิลปะ วัฒนธรรมและเพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต โดยได้ทุ่มเทความรู้และความสามารถทางสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ปรากฏทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๓๘
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)