กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.รวมใจเครือข่ายน้อมรำลึก “อัครศิลปิน”

วันที่ 2 ธ.ค. 2559

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม รวมใจเครือข่ายหออัครศิลปิน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หออัครศิลปิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 
          วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางสาวทัศชล เทพกำปนาท รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอดเวลา ๗๐ ปี และด้านงานศิลปวัฒนธรรมทรงให้การสนับสนุน ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ รวมทั้งทรงอุปถัมภ์งานศิลปะของแผ่นดินไทยทุกแขนง อันเป็นรากฐานให้งานศิลปะทุกแขนงมีความเจริญก้าวหน้า และด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศ ด้านศาสตร์และศิลป์หลายสาขา ประจักษ์ชัดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา "อัครศิลปิน” อันหมายถึง ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศหรือผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน
 
          เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะของ "อัครศิลปิน” ให้แผ่ไพศาล รวมทั้งเจริญตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระบรมราชปณิธานในการอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้จัดงานรวมใจเครือข่ายหอ อัครศิลปิน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับความร่วมมือจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน รวมถึงภาคีเครือข่ายได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติฯ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
          กิจกรรมประกอบด้วย การขับร้องบทเพลงเทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัย โดย นายชิน ฝ้ายเทศ (ชินกร ไกรลาศ) ศิลปินแห่งชาติ พิธีแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย ต่อด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ เพลงพ่อแห่งแผ่นดินร่วมกัน การเยี่ยมชมนิทรรศการ "อัครศิลปินเหนือเกล้า” นิทรรศการ "พ่อลูกผูกพัน” ชมภาพถ่ายที่ได้รางวัลจากการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "พ่อลูกผูกพัน เด็กดีมีสุข ปีที่ ๕” การสาธิต และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน ณ เวทีลานประติมากรรม เพลงลูกทุ่งเทิดพระเกียรติ โดยชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ เพลงพื้นบ้านเทิดพระเกียรติ โดย ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ ต่อด้วยการแสดงลำตัด เทิดพระเกียรติ โดยนางศรีนวล ขำอาจ (คณะหวังเต๊ะ) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธิต ด้านทัศนศิลป์ ประกอบด้วยการวาดภาพและสื่อผสม การทำภาพพิมพ์ สาธิตศิลปะปูนปั้นเมืองเพชรบุรี และนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยหน่วยงานเครือข่าย ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารหออัครศิลปิน
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)