กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
จ้างพิมพ์หนังสือ "แนวทางการพัฒนาชุมชนท่องเชิงวัฒนธรรม" จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม และหนังสือ "๑๐ ชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรม ปี ๙๙" จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม

วันที่ 2 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)