กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.จัดพิธีตักบาตรทั่วประเทศ ๕ ธ.ค.ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจัดแสดงดนตรีแจ๊สเทิดพระเกียรติ โดยสมาชิกวง อ.ส.วันศุกร์

วันที่ 30 พ.ย. 2559

          เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานแถลงข่าวการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและการแสดงเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเรื่องวันสำคัญกำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี
 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และวง อ.ส.วันศุกร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และการแสดงเทิดพระเกียรติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยกิจกรรมประกอบด้วย
 
          ๑. จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๑๘๙ รูป เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
          ๒. ส่วนภูมิภาค ขอเชิญชวนวัด ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชน จัดพิธีตักบาตรตามสถานที่ที่ทางแต่ละจังหวัดกำหนด
          ๓. การจัดแสดงดนตรีแจ๊สเฉลิมพระเกียรติ โดยนายภาธร ศรีกรานนท์ และสมาชิกวง อ.ส. วันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านเสียงดนตรี เพลงที่ทรงโปรด ดนตรีนิวออร์ลีนส์ แจ๊ส และบทเพลงพระราชนิพนธ์ ทั้งนี้ สำหรับรายการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ H.M. Blues ,Friday Night Rag, Oh I Say ,Whenและ Candlelight Blues และเพลงอื่นๆที่ทรงโปรด อาทิ Tiger Rag ,Ice Cream ,Just A Closer Walk with Thee และ When You're Smiling และ
          ๔. กิจกรรมเปิดอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการฟรี ในวันที่ ๕ ธันวาคม เป็นกรณีพิเศษ
 
          นายวีระ กล่าวต่อว่า ในนามของกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนวัด ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ จัดพิธีทำบุญตักบาตรหรือจัดพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน เพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเชิญชวนชมการแสดงนักดนตรีแจ๊ส เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ รวมถึงเพื่อให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา นักดนตรีและประชาชนผู้ที่สนใจได้ร่วม รับฟังและสืบทอดรักษาบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงพระราชทานให้เป็นเอกลักษณ์และสมบัติของชาติสืบไป
 
          กำหนดการ
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)