กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง(ก่อนปี 2561)
ข้อกำหนดและรายละเอียดการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดฝึกอบรมการวาดภาพด้วยสีน้ำการสร้างสรรค์งานเดคูพาจการฝึกอบรมศิลปะไทย และการฝึกอบรมการวาดการ์ตูนคุณธรรม ตามพระราชดำรัสของในหลวง รัชการที่ ๙

วันที่ 29 พ.ย. 2559
 
-ข้อกำหนดและรายละเอียดการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดฝึกอบรมการวาดภาพด้วยสีน้ำการสร้างสรรค์งานเดคูพาจการฝึกอบรมศิลปะไทย และการฝึกอบรมการวาดการ์ตูนคุณธรรม ตามพระราชดำรัสของในหลวง รัชการที่ ๙ ตามโครงการเปิดศูนย์วัฒนธแห่งประเทศไทยเป็นแหลงเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปี ๖๐ จำนวน ๔๒ รายการ/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)