กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
๘ ชนเผ่านครพนมรวมใจแสดงถวายอาลัยพ่อหลวง

วันที่ 24 พ.ย. 2559

          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรม "มหกรรมการแสดงชนเผ่า”พลังศิลปินรวมใจแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมโดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสุนันทา มิตรงาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน ร่วมงาน
 
          วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรรองนายกรัฐมนตรี ประธานการจัดงานกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่ท่านทรงเป็น "อัครศิลปิน” ได้ทรงทะนุบำรุงงานศิลปวัฒนธรรมตลอดมา การรวมพลังศิลปินพื้นบ้านในครั้งนี้ เป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่าน ด้วยการแสดงของศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง หมอลำ การแสดงของศิลปิน ๘ ชนเผ่า ที่อยู่ในจังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่ศิลปินพื้นบ้านตามนโยบายของรัฐบาลด้วย
 
          ด้าน ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน โดยเป็นการรวมพลังของศิลปินพื้นบ้านที่ประกอบด้วยชนเผ่าไท ๘ ชนเผ่า ได้แก่ ผู้ไท ไทญ้อไทกะเลิง ไทแสก ไทโส้ ไทข่า ไทลาว ไทกวน รวมทั้งชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และชาวไทยเชื้อสายจีน ทั้งนี้ ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น สนับสนุนให้ศิลปินพื้นบ้าน มีพื้นที่การแสดง และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง
 
          สำหรับบรรยากาศภายในงาน "มหกรรมการแสดงชนเผ่า”แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย ต่อพระองค์ท่าน นิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครพนม ถึง ๘ ครั้ง การแสดงของศิลปินแห่งชาติ ได้แก่การแสดงหมอลำ โดย ฉวีวรรณ พันธุ และ นายฉลาด ส่งเสริม ( ป.ฉลาดน้อย) การแสดง ๘ ชนเผ่า รวม ๕๕๐ คน ชุด "ศิลปินชนเผ่ารวมใจ แสดงความอาลัยองค์อัครศิลปิน” การแสดงจากศิลปินพื้นบ้าน ได้แก่ ฟ้อนภูไท โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล หมอลำกลอน คณะโขง ชี มูล ฟ้อนโส้ทั้งบั่ง ชุมชนไทโส้หมอลำลินดา ประกอบบุญ การแสดงแสกเต้นสาก ชุมชนไทยแสกบ้านบะหว้า นอกจากนี้ยังมีการสาธิตอาหาร และหัตถกรรมพื้นบ้าน
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)