กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข้อมูลองค์กร
ตราสัญลักษณ์

วันที่ 16 พ.ย. 2559
 

     
     ความหมายตราสัญลักษณ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นรูป "บุษบกตามประทีป” อยู่ในวงกลมสีเหลือง บนพื้นเขียว มีรัศมีออกจากตัวบุษบก จำนวน ๒๔ แฉก และมีชื่อ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมอยู่ในวงกลมภายนอก ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ความหมายคือ
 
      ๑.ประทีปในบุษบก หมายถึง ภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมาและเป็นดั่งแสงสว่างนำทาง
 
      ๒.รัศมีที่อยู่รอบบุษบก ๒๔ แฉก เป็นจำนวนที่ตรงกับวันสถาปนากรมส่งเสริมวัฒนธรรม คือ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓
 
     ๓.สีเขียวและเหลือง หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ และความร่ำรวยทางวัฒนธรรมของไทย ที่มีอยู่อย่างหลากหลายในแต่ละภูมิภาค สรุป สัญลักษณ์ของกรม คือ การส่งเสริม"วัฒนธรรม” อันเป็นภูมิปัญญาที่มีอยู่อย่างหลากหลายให้เป็นเสมือนไฟส่องทาง ที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ
 
 
 
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)