กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ


 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 / ส่วนที่ 1
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 / ส่วนที่ 2
  ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่เป็นที่สิ้นสุด
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง
#คำรับรอง #ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)