กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search
          กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อลำลึกถึงมหากวีแห่งรัตนโกสินทร์และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทยและผลงานของ สุนทรภู่ อีกทั้งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่ และยังเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาภาษาไทยและส่งผลให้เกิดความรักและชื่นชมในความงดงามของภาษาไทย ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

          วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๙ กล่าวว่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถือว่าเป็นปีที่องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้สุนทรภู่ หรือพระสุนทรโวหาร ซึ่งเป็นสามัญชนชาวไทยคนแรก ได้รับเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวรรณกรรม ครบ ๓๐ ปี ฉะนั้น ในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็ควรเรียนรู้และสืบทอดผลงานของท่านสุนทรภู่อย่างลึกซึ้ง การที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดงานนี้ขึ้นมานับเป็นสิ่งดีที่เราได้ทำเพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง ได้รำลึกนึกถึง บุคคลสำคัญของชาติและของโลกอีกท่านหนึ่ง นับว่าสุนทรภู่ท่านเป็นแบบอย่างได้ในการประพันธ์บทกลอน บทกวีต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นบรมครูที่เป็นเลิศในด้านภาษาไทย

          ด้านนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมไทย ร่วมกันสืบทอดผลงานของสุนทรภู่ โดยจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุนทรภู่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การแสดงหุ่นกระบอก เรื่อง พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยห์ เรื่องพระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร การแสดงหุ่นสาย ช่อชะคราม เรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาครตามหาพ่อ การแสดงเพลงพื้นบ้านเด็ก "เรียนรู้ภาษาไทยด้วยบทกลอน” และการสาธิตทำหุ่นกระบอกจิ๋ว ตัวละครในวรรณคดีสุนทรภู่ สาธิตการเชิดหุ่นสายช่อชะคาม ชวนชมอาหารเลิศรสกับบทกลอนในวรรณคดีสุนทรภู่ สาธิตเครื่องแต่งกายในวรรณคดีสุนทรภู่ในรูปแบบดั้งเดิมและ ร่วมสมัย สนุกสนานกับการวาดภาพระบายสีกับตัวละครวรรณคดีสุนทรภู่ และนิทรรศการประวัติสุนทรภู่ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ สวธ. ได้เชิญเด็กและเยาวชนจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม (ชุมชนคลองเตย) โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม โรงเรียนโพธิ์บ้านอ้อย โรงเรียนบ้านบางกะปิ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา จำนวน ๕๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลำลึกถึงมหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ สุนทรภู่ (พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ ) ซึ่งท่านได้ฝากผลงานอันทรงคุณค่าไว้กับแผ่นดิน ทั้งบทกลอนนิทาน กลอนนิราศ บทกวีต่างๆ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาและงานประพันธ์หลายชิ้นของสุนทรภู่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนนับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน อาทิ กาพย์พระไชยสุริยา
นิราศพระบาท เป็นต้น
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)