กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search
          สวธ.เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้าชม เชียร์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน รอบชิงชนะเลิศ พร้อมพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป (ชมฟรี) ณ โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ กรุงเทพมหานคร
 
          นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ด้วยสวธ.เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานอนุรักษ์ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านของไทยไม่ให้สูญหาย พร้อมพัฒนารูปแบบการแสดงให้ทันสมัยเป็นที่สนใจของคนปัจจุบัน ซึ่งปีนี้มีการกำหนดจัดประกวดใน ๔ ประเภท ประกอบไปด้วย วงสะล้อ ซอ ซึง วงลิเก วงหมอลำ และวงโนราศิลปะการแสดงอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อของแต่ละภูมิภาค ที่สำคัญนักดนตรี นักร้อง และนักแสดง ของวงที่เข้าประกวดประเภทต่างๆ เป็นเยาวชน อายุตั้งแต่ ๑๓ - ๒๕ ปี โดยรอบชิงชนะเลิศ มีวงที่ผ่านการประกวดรอบคัดเลือกประเภทละ 3 วง รวม ๑๒ วง ที่จะมาประชันกันแบบสุดฝีมือ
 
          ทั้งนี้ วงที่ชนะการประกวดรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันสองถ้วยพร้อมเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยวงที่ชนะเลิศการประกวดทุกประเภท
จะได้บันทึกเทปการแสดงเพื่อจัดทำวีดิทัศน์ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และจะได้มีโอกาสเผยแพร่ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในโอกาสต่างๆ ต่อไป
 
          ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและเชียร์การประกวดในรอบชิงชนะเลิศได้ฟรี ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มสืบสานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๒๕๒ – ๔๒๕๕
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)