กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานการแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กล่าวว่า ขณะนี้ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ดำเนินโครงการตามหาบุคคลในภาพพระราชกรณียกิจ รวม ๘ ภาพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลดังกล่าว และเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ด้าน นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในเบื้องต้น วธ.ได้คัดเลือกภาพแล้ว จำนวน ๘ ภาพ ได้แก่

ภาพที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงหยอดตาพระราชทานแก่เด็กซึ่งมารับการตรวจรักษาจากแพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินระหว่างการทรงเยี่ยมราษฏรบ้านหนองม่วง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ภาพที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภูไท ตำบลบ้านโพน อำเภอคeม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๕ พระองค์ทรงพระราชทานภาพพุทธประวัติแก่ผู้แทนครู เพื่อนำไปประกอบการสอนพุทธศาสนาแก่เด็กนักเรียน ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนวัดยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ พระองค์ทรงทอดพระเนตรแบบจำลองในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เส้นทางข้นสู่พระธาตุดอยสุเทพ และพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๑ พระองค์ทรงทอดพระเนตรการประกวดผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในเขต ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ณ ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

ภาพที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๒ พระองค์ทรงทอดพระเนตรการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังตามพระราชดำริ ณ บ้านปาตาตีมอ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ภาพที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ พระองค์ทรงเยี่ยมราษฎรในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ภาพที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ณ พิพิธภัณฑ์เฟอล์กเคอร์คุนเดอ ณ นครมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี

ซึ่งขณะนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดต่างๆ ลงพื้นที่เพื่อติดตามหาบุคคลในภาพทั้ง ๘ ภาพนี้อย่างเร่งด่วนที่สุด เพื่อที่จะนำทุกคนมาเผยแพร่ถึงความภาคภูมิใจ ถ่ายทอดความรู้สึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ศกนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)