กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search
          "สร้างสรรค์ ศิลปะ ด้วยเนื้อหาด้วยวิธีที่คิดค้น เพื่อเสนอ ความงาม และ สุนทรียภาพ ให้ผู้ชมได้รู้สึกสัมผัส คุณค่า เกิด ความปีติยินดี มีจิตรใจ สะอาดบริสุทธิ์ พบความสุขในที่สุด” วิโชค มุกดามณี

          วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอศิลป์ราชดำเนิน นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พุทธศักราช ๒๕๕๕ ผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ โดยเฉพาะงานจิตรกรรมเทคนิคสื่อผสมมาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยนำผลงานมาจัดแสดงกว่า ๕๐ ชิ้น การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าของท่านแล้ว ยังเป็นการเล่าเรื่องเส้นทางชีวิตและประสบการณ์ในการเดินทางไปศึกษางานศิลปวัฒนธรรมจากต่างประเทศของท่านผ่านผลงานศิลปะ "สื่อผสม” ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ซึ่งจะเป็นแบบอย่างและสื่อการเรียนที่ดียิ่งแก่เยาวชนและผู้ที่สนใจงานศิลปกรรมต่อไป

          ด้านนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมของ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ชื่อนิทรรศการ "สู่สภาวะใหม่” โดย วิโชค มุกดามณี ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้น นับเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าต่อการเรียนรู้ ประสบการณ์ ปรัชญาในการทำงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ สู่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป กำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. (หยุดวันจันทร์) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และในวันที่ ๓๐ สิงหาคม เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น พบกับการเสวนา หัวข้อ เรื่อง "สภาวะใหม่และรูปของจินตภาพ”โดย วิโชค มุกดามณี

          โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและชื่นชอบงานศิลปะเข้าชมผลงานชิ้นสำคัญ ของ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ กับนิทรรศการ"สู่สภาวะใหม่” ที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สะท้อนถึงพัฒนาการและแนวคิดที่บ่มเพาะจากประสบการณ์ตลอด ๔๐ ปีบนเส้นทางศิลปะกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สื่อผสม เปิดให้ชมแล้ว ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่ ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)