กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้
font size small font size normal font size big
หน้าแรก
Search


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ประกาศผลการคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๒๕๕๙

วันที่ 31 ส.ค. 2559
 
     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และมีการส่งเสริม รักษาฟื้นฟู สืบสาน พัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืน โดยการประกาศรับสมัครและคัดเลือกชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นั้น
 

     บัดนี้ การคัดเลือกชุนชน หน่วยงาน หรือองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าว จำนวน ๑๐ แห่ง ตามประกาศดังแนบ
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ | การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)