ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
1. จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2563
2. ซื้อวัสดุจำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2563
3. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03-12-2563
4. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทอผ้าอัตโนมัติพร้อมซอฟแวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03-12-2563
5. ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03-12-2563
6. จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02-12-2563
7. จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-12-2563
8. จ้างทำต้นฉบับพร้อมพิมพ์หนังสือ ต้มยำกุ้ง ความอร่อยจากสำรับถึงวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-12-2563
9. จ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01-12-2563
10. ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้ขนาด 12 ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30-11-2563