ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-01-2562
2. จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ นายพิชัย นิรัตน์ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2546 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-01-2562
3. จ้างที่ปรึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ อ่านสร้างชาติ ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-01-2562
4. จ้างที่ปรึกษาสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ อ่านสร้างชาติ ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-01-2562
5. จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ รับ - ส่ง เด็กด้อยโอกาส เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการเป่าขลุ่ยเพียงออ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2562
6. จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ รับ - ส่ง เด็กด้อยโอกาส เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการเป่าขลุ่ยเพียงออ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2562
7. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบแสง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2562
8. จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบแสง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2562
9. จ้างขอจ้างผลิตวีดีทัศน์โนรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2562
10. จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-01-2562