ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
1. จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮฉ-7302 5กล-9102 ฮฉ-7298 ฮว-9391 ฮธ-6107 จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-09-2562
2. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-09-2562
3. จ้างเหมาซ่อมแซมห้องเก็บของชั้นดาดฟ้า อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-09-2562
4. จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮฉ-7302 5กล-9102 ฮฉ-7298 ฮว-9391 ฮธ-6107 จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-09-2562
5. จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ฮฉ-7302 5กล-9102 ฮฉ-7298 ฮว-9391 ฮธ-6107 จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-09-2562
6. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2562
7. จ้างซ่อมหอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-09-2562
8. จ้างพิมพ์หนังสือโขน มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของมนุษยชาติรายการแรกของประเทศไทย (Khon Thailands First Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2562
9. จ้างพิมพ์หนังสือ สรรค์สร้างอย่างไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2562
10. จ้างเหมาจัดงานถนนสายวัฒนธรรมสัมพันธ์ ตลาดนัดวัฒนธรรมรัชดา ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ลานตลาดนัดวัฒนธรรม (ลานจอดรถกรมส่งเสริมวัฒนธรรมฝั่งถนนวัฒนธรรม) แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-09-2562