ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  รายการประกาศ วันที่ รายละเอียด
1. จ้างอัดขยายภาพพร้อมเข้ากรอบภาพการนำศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-09-2564
2. จ้างพิมพ์หนังสือ รุกข มรดกของแผ่นดิน 20-09-2564
3. จ้างพิมพ์หนังสือ สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 ฉบับการ์ตูน 20-09-2564
4. จ้างพิมพ์หนังสือ รุกข มรดกของแผ่นดิน 20-09-2564
5. จ้างพิมพ์หนังสือ สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 ฉบับการ์ตูน 20-09-2564
6. จ้างพิมพ์หนังสือ รุกข มรดกของแผ่นดิน 20-09-2564
7. จ้างพิมพ์หนังสือ สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 ฉบับการ์ตูน 20-09-2564
8. จ้างพิมพ์หนังสือ รุกข มรดกของแผ่นดิน 20-09-2564
9. จ้างพิมพ์หนังสือ สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 ฉบับการ์ตูน 20-09-2564
10. จ้างพิมพ์หนังสือ รุกข มรดกของแผ่นดิน 20-09-2564