งานวิจัย
หน้าหลัก >> ทำเนียบนามบุคคล
ค้นหาทำเนียบนาม
ชื่อทำเนียบนาม
กลุ่ม
จังหวัด

แสดงรายการทั้งหมด 3941 รายการ

ลำดับ ชื่อ กลุ่ม โทรศัพท์ จังหวัด
21 นายประเสริฐ เป็งกสิทธิ์ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๕๓ ๕๒๑๔๑๖ ลำพูน
22 นายคณธร ศรีไม้ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๕๓ ๕๔๑๓๗๐ ลำพูน
23 นายนิมิตร วงศ์ฟู ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๕๓ ๕๙๑๒๙๘ ลำพูน
24 นายบุญวาสน์ วรรณพิละ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๖ ๕๕๒๗๗๐๙ ลำพูน
25 นายคำมูล จันทร์แก้ว ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๑ ๖๗๒๐๘๓๕ ลำพูน
26 นายนุช แก้วยอมผาง ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๕ ๓๐๕๗๒๕๔ ลำพูน
27 นายสูนดา แปงชัย ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๕๓ ๙๗๕๐๔๐ ลำพูน
28 นายแสง สุธรรม ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๙ ๙๕๔๘๓๙๐ ลำพูน
29 นายพงศกร สุดวงรัตน์ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๕๓ ๕๗๘๙๗๔ ลำพูน
30 นายมานิตย์ อุ่นชาติ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๓ ๒๐๒๘๗๗๗ ลำพูน


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th