งานวิจัย
หน้าหลัก >> ทำเนียบนามบุคคล >> นายกุลดิษ ปาวิไลย

ชื่อ-สกุล : นายกุลดิษ ปาวิไลย
กลุ่ม : ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง
ฉายา : 
คณะ : 
ตำแหน่ง : 
ที่อยู่: ๒๓๘/๑ หมู่  ซอย  ถนน  ตําบลวานรนิวาส  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  47120
หมายเลขโทรศัพท์ : -
หมายเลขโทรสาร :  
มือถือ : 
อีเมล์ : 
เว็บไซต์ :  
หมายเหตุ : 
 

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th