งานวิจัย
หน้าหลัก >> ทำเนียบนามองค์กร
ค้นหาทำเนียบนาม
ชื่อทำเนียบนาม
กลุ่ม
จังหวัด

แสดงรายการทั้งหมด 865 รายการ

ลำดับ ชื่อ กลุ่ม โทรศัพท์ จังหวัด
31 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๕๔ ๒๑๗๔๙๒ ลำปาง
32 ชมรมจุ่มสระหรี ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๕๔ ๒๑๗๔๙๒ ลำปาง
33 คณะสุพัฒน์กระดังงา ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๗๔๔๕๕๒๓๙ สงขลา
34 คณะสุทินศิษย์หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๙๘๗๙๖๗๗๖ สงขลา
35 คณะสุทัศน์ ศ.นครินทร์ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๑๙๕๗๐๕๐๑ สงขลา
36 วงไวเฮฟวี่ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๓๖ ๖๒๔๗๓๖ ลพบุรี
37 วงวิรัตน์อินเตอร์ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๑ ๙๔๘๑๔๑๐ ลพบุรี
38 วงรำโทนบ้านแหลมฟาผ่า ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง - ลพบุรี
39 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๗๔๓๓๖๙๔๖ สงขลา
40 วงรำโทนบ้านหนองยายเต๊าะ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง - ลพบุรี


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th