งานวิจัย
หน้าหลัก >> ทำเนียบนามองค์กร
ค้นหาทำเนียบนาม
ชื่อทำเนียบนาม
กลุ่ม
จังหวัด

แสดงรายการทั้งหมด 865 รายการ

ลำดับ ชื่อ กลุ่ม โทรศัพท์ จังหวัด
21 คณะหนังแต้ว ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๑๙๖๓๕๓๒๔ สงขลา
22 คณะหนังชูศักดิ์ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๑๗๔๘๐๙๔๘ สงขลา
23 คณะสำราญศิลป์ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๕๓ ๕๗๘๒๐๗ ลำพูน
24 คณะหนังกรีเนตร ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๑๔๗๘๙๔๑๐ สงขลา
25 คณะเส็น การิม ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๑๓๘๘๘๓๗๗ สงขลา
26 กลุ่มหนุ่มสาวบ้านศรีเมืองยู้ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๕๓ ๕๓๐๕๓๓ ลำพูน
27 คณะสุวิทย์บันเทิงศิลป์ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๙๗๓๖๒๙๑๔ สงขลา
28 คณะสุรชัย ศ.ลุมุลศิลป์ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๗๔๓๘๘๒๑๖ สงขลา
29 คณะสุภาพชุมยวง ศ.กั้นทองหล่อ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๗๔๔๓๖๗๑๔ สงขลา
30 วงแก้วสะหรีลัมภางค์ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๕๔ ๒๗๔๐๖๘ ลำปาง


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th