งานวิจัย
หน้าหลัก >> ทำเนียบนามองค์กร
ค้นหาทำเนียบนาม
ชื่อทำเนียบนาม
กลุ่ม
จังหวัด

แสดงรายการทั้งหมด 865 รายการ

ลำดับ ชื่อ กลุ่ม โทรศัพท์ จังหวัด
11 วงเอื้องดอย สะล้อ ซอ ซึง ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๖ ๑๙๒๗๐๗๘ ลำพูน
12 วงห่มฟ้าป่าตาล ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๕๓ ๕๐๑๖๖๗ ลำพูน
13 วงสะเปาคำ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๙ ๗๕๕๓๔๖๖ ลำพูน
14 วงลูกธนศิลป์ล้านนา ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๕๓ ๕๙๑๑๓๙ ลำพูน
15 คณะอำไพตะลุงลูกทุ่ง ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๗๔๔๓๕๐๘๔ สงขลา
16 คณะหนังอำเภอผวนสำนวนทอง ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๑๗๖๖๓๔๓๑ สงขลา
17 เพ็ญศรีช่างซอ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง - ลำพูน
18 คณะหนังสง ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๗๔๔๓๒๑๖๔ สงขลา
19 คณะหนังประเสริฐ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๗๔๒๓๗๓๒๗ สงขลา
20 คณะหนังประพันธ์ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง - สงขลา


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th