งานวิจัย
หน้าหลัก >> ทำเนียบนามองค์กร
ค้นหาทำเนียบนาม
ชื่อทำเนียบนาม
กลุ่ม
จังหวัด

แสดงรายการทั้งหมด 865 รายการ

ลำดับ ชื่อ กลุ่ม โทรศัพท์ จังหวัด
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรการโปรดักชั่น ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๒ ๙๕๒๓๙๐๑ นนทบุรี
2 บริษัท กันตนา วิดีโอ โปรดักชั่น จำกัด ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๒ ๕๓๕๑๕๕๖-๘ นนทบุรี
3 วงสว่างดินแดน ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๑ ๐๕๙๘๒๖๓ สกลนคร
4 วงโปงลางศิลป์ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๔๒ ๗๒๑๐๓๐ สกลนคร
5 คณะรำมวยโบราณ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง - สกลนคร
6 คณะตีกลองเส็งตำบลอากาศอำนวย ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง - สกลนคร
7 บริษัท เนฟเวอร์แลนด์ ครีเอชั่น จำกัด ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๒ ๗๔๐๒๑๑๖ สมุทรปราการ
8 บริษัท ซีซั่น ครีเอชั่น จำกัด ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๒ ๓๘๐๑๒๐๐-๑ สมุทรปราการ
9 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๒ ๓๑๒๖๓๘๗ สมุทรปราการ
10 บริษัท ไทยเก็ทไอเดีย จำกัด ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง ๐๘๗ ๑๔๔๔๔๔๘ ลำพูน


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th