งานวิจัย
หน้าหลัก >> ทำเนียบนามองค์กร >> วงโปงลางศิลป์

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร :  วงโปงลางศิลป์
ประเภทหน่วยงาน/องค์กร :  ศิลปินและผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดง
ที่อยู่ : ๒๖๔ หมู่ ๖ ซอย  ถนน  ตําบลสว่างแดนดิน  อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  47110
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๔๒ ๗๒๑๐๓๐
หมายเลขโทรสาร : 
อีเมล์ : 
เว็บไซต์ : 
ผู้ประสานงาน/ผู้ติดต่อ : 
มือถือ : 
หมายเหตุ : 
 

ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th