กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วธ.เปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

วันที่ 2 ก.ย. 2562

วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒
กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร มอบโอกาสให้น้องๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เรียนรู้ประสบการณ์ การสร้างสรรค์งานศิลปะ จากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง
ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
.
โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อธิการบดี
รองอธิการบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัย วัฒนธรรมจังหวัด ประธานกรรมการมูลนิธิสงขลาเมืองเก่า
คณะกรรมการมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แขกผู้มีเกียรติร่วมงาน
 

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕