กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดงานศิลปินแห่งชาติสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 27 มิ.ย. 2562

สวธ.นำสุดยอดศิลปินแห่งชาติ 3 สาขา สัญจรเยือนถิ่นอีสาน ถ่ายทอดประสบการณ์จุดประกายงานศิลป์ให้ศิลปินรุ่นเยาว์ กว่า 800 คน
 
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) มอบหมายให้นายอนุกูล ใบไกล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนในพิธีเปิดงานศิลปินแห่งชาติสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด​ ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด รองปลัดเทศบาลเมือง วัฒนธรรมจังหวัดร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด​ และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน
 
สัญจรในครั้งนี้มีศิลปินแห่งชาติทั้ง 3 สาขาและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมถ่ายทอดความรู้จำนวน 26 คน อาทิ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปรีชา เถาทอง ศาสตาจารย์เดชา วราชุน อ.สถาพร ศรีสัจจัง อ.ชมัยภร บางคมบาง อ.ประยงค์ ชื่นเย็น อ.รัจนา พวงประยงค์ อ.ฉวีวรรณ พันธุ อ.ฉลาด ส่งเสริม อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี อ.วนิดา พึ่งสุนทร เป็นต้น
 
ในครั้งนี้มีนักเรียนนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานกว่า 800​ คน กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด การแสดงศิลป์ กวี คีตา โดยศิลปินแห่งชาติ​ ​3​ สาขา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การสร้างสรรค์งานศิลปะจากศิลปินแห่งชาติ โดยแบ่งเป็นฐานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่บุคลากรทางการศึกษา ฐานเทคนิคจิตรกรรม ฐานเทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม ฐานเทคนิคภาพพิมพ์ ฐานเทคนิคประติมากรรม ฐานเทคนิคศิลปะผ่านเลนส์ ฐานการสร้างงานวรรณศิลป์ ฐานศิลปะการแสดง และฐานศิลปะสถาปัตยกรรม

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕