กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กส. แจ้งข่าวการเสียชีวิตของครูแท้ ประกาศวุฒิสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์) พุทธศักราช ๒๕๔๒

วันที่ 14 ส.ค. 2561

           นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ ครูแท้ ประกาศวุฒิสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้สร้างภาพยนตร์) พุทธศักราช ๒๕๔๒ ถึงแก่กรรมวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๕ . ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลรามคำแหง เนื่องจากหัวใจวาย
สิริรวมอายุ ๑๐๐ ปี
เดือน

        - ขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ .และสวดพระอภิธรรมศพ เวลา ๑๘.๐๐ .
ศาลาพวงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

        - สวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ . ศาลาพวงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

         เก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา ๑๐๐ วัน และจะขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป

        

          การช่วยเหลือจากสวธ. มีเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ๒๐,๐๐๐ บาท เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

       

         โทรศัพท์ติดต่อประสานได้ที่ นางพันทิพา ชยาภิรัต ๐๘ ๑๗๕๕ ๗๐๑๐ (บุตรสาว)

 

 

ประวัติพอสังเขป

         สำหรับประวัติของนายแท้ ประกาศวุฒิสาร  เกิดเมื่อวันที่ ๒๖  พฤษภาคม ๒๔๖๑ ได้ศึกษาการถ่ายภาพยนตร์กับขุนปฏิภาคพิมพ์ลิขิต  ต่อมา ได้ริเริ่มสร้างภาพยนตร์เป็นครั้งแรกเรื่อง สุภาพบุรุษเสือไทย เสือดำ เสือใบ  เสือมเหศวร ปาหนัน เห่าดง ฯลฯ  และเรื่องสาวเครือฟ้าซึ่งนายแท้ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ให้นำภาพยนตร์เรื่องสาวเครือฟ้า ฉายเพื่อทอดพระเนตรที่พระที่นั่งอัมพรสถาน ในพระราชวังสวนดุสิต ประกอบเสียงเพลงโดยนายแท้  ประกาศวุฒิสาร ก่อนที่ภาพยนตร์จะฉายนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสผ่านท่านราชเลขานุการในพระองค์ว่า ให้พากย์โดยใช้คำพูดทุกอย่างให้เหมือนกับพากย์ให้ประชาชนชมในโรงภาพยนตร์  ซึ่งภาพยนตร์ทุกเรื่องประสบความสำเร็จทั้งด้านคุณภาพและความนิยมของประชาชน

 

          นายแท้  ประกาศวุฒิสาร  เป็นผู้บุกเบิกวงการภาพยนตร์คนสำคัญคำหนึ่งของไทย  ได้ริเริ่มนำวิธีสร้างภาพยนตร์ด้วยต้นทุนที่ต่ำ แต่มีคุณภาพสูงมาใช้ในเมืองไทย ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เทคนิคต่าง ให้แก่ผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์อยู่อย่างสม่ำเสมอ ผลงานบุกเบิกการสร้างภาพยนตร์ยังเป็นที่ยกย่องของการภาพยนตร์ พร้อมทั้งยังได้ถ่ายทอดความรู้เทคนิคต่าง ให้แก่นิสิต นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  เป็นที่ปรึกษาให้แก่หอภาพยนตร์แห่งชาติ และผู้ที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์  จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้กำกับภาพยนตร์) พุทธศักราช ๒๕๔๒

            

 


ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕