กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อัคราภิรักษศิลปิน”

วันที่ 1 ส.ค. 2561

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อัคราภิรักษศิลปิน”

ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ สาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
งานช่างสิบหมู่ ผลงานของศิลปินแห่งชาติ ชมแฟชั่นโชว์ผ้าไทย ช้อปสินค้าจากทุกภูมิภาค

ระหว่าง ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕