กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> โครงการ ปี ๒๕๖๑ >> โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้บ้านศิลปินแห่งชาติ
กส จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้านนายประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ

วันที่ 26 มิ.ย. 2561

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า 
บ้านนายประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ "ประเทือง : ศิลป์” ลมหายใจบนผืนผ้าใบ 
ณ หอศิลป์เอมเจริญ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

จุดประกายงานศิลป์ให้คนรุ่นใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยวิถีวัฒนธรรม 
โดยพิธีเปิดงานนายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน 
ร่วมด้วยนายอำเภอท่าม่วง ผู้อำนวยการหอศิลป์เอมเจริญ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน

ภายในงานมีการถ่ายทอดความรู้งานศิปะให้นักเรียน เยาวชน นอกจากนี้ผู้ร่วมงานจะได้ชื่นชมงานศิลปะที่สร้างชื่อเสียงและทรงคุณค่าของประเทือง เอมเจริญ ที่ทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๘

ประกอบด้วย จิตกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ทั้งยังได้เพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรม 
ชมการสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม อาทิ การเพนท์ขวดแก้ว-เพนท์เสื้อ ด้วยสีอะครีลิค การปักผ้าไทยทรงดำบ้านหมอสอ งานใบตอง และพวงมาลัย งานจักสาน เบญจรงค์ ทำดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ และยังได้ชม-ชิมการสาธิตทำอาหารพื้นถิ่น น้ำสมุนไพร ฯลฯ

     

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕