กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สวธ.ร่วมกับ ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์วิศิษฏศิลปิน “8 ทศวรรษ ตำนานแห่งสายน้ำเทวดาเพลง”

วันที่ 19 เม.ย. 2561

           สวธ. ร่วมกับ ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์วิศิษฏศิลปิน "๘ ทศวรรษ ตำนานแห่งสายน้ำเทวดาเพลง” ๑๘ เม.ย. ๖๑ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
          
           นายสมเกียรติ พันธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการแถลงข่าวคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์วิศิษฏศิลปิน
"๘ ทศวรรษ ตำนานแห่งสายน้ำเทวดาเพลง” โดยมีนายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) นายชุติเดช ทองอยู่ (ครูเทียม) พร้อมด้วยศิลปินอีกหลายท่าน ร่วมงานแถลงข่าว
          
          โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เชิญชวนแฟนเพลง ผู้ที่เคารพรัก และชื่นชอบ ผลงานของครูชลธี ธารทอง ร่วมชมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์วิศิษฏศิลปิน "๘ ทศวรรษ ตำนานแห่งสายน้ำเทวดาเพลง” เพื่อเป็นกำลังใจให้กับศิลปินนักร้อง ผู้ร่วมถ่ายทองผลงานของครูชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ อาทิ ก๊อท จักรพันธ์ แมงปอ ชลธิชา หนูมิเตอร์ เปาวลี พรพิมล ไชยา มิตรชัย จอมขวัญ กัลยา เสรี รุ่งสว่าง สิรินทรา นิยากร แอ๊ด คาราบาว และชาย เมืองสิงห์ เป็นต้น 
          
          ในวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชมฟรี ผู้ที่สนใจสำรองบัตรที่ ๐๒ - ๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ศกนี้ เป็นต้นไป     

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕