กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมนิทรรศการ Art Exhibition Outside in อารีย์ สุทธิพันธ์

วันที่ 28 มี.ค. 2561

เชิญชมนิทรรศการ Outside In อารี สุทธิพันธุ์

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน - วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันเปิดงาน : วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๘.๐๐ น. เปิดงาน
ณ ห้องนิทรรศการชั้น ๔ หอศิลป์กรุงเทพ

เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕