กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 

ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ อ.กมล ทัศนาญชลี ณ หอศิลป์บ้านศิลปินแห่งชาติ

วันที่ 30 ม.ค. 2563

๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ ดร.กมล ทัศนาญชลี สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) พุทธศักราช ๒๕๔๐
 
โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ๓ สาขา ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายศิลปะ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมงานอย่างอบอุ่น
 
โดยในงานเปิดบ้านฯ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงดนตรีสากลวงแชมเบอร์ การแสดงบทกวี-ดนตรี โดยศิลปินแห่งชาติ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี โดย ดร.กมล ทัศนาญชลี กล่าวต้อนรับและพาชมผลงานประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม รวมกว่า ๑๐๐ ชิ้น ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณงานศิลป์ระหว่างสองซีกโลกตะวันออกกับตะวันตก จนได้รับการยอมรับและยกย่องในระดับนานาชาติ
 
 
 
Cr.กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
#ศิลปินแห่งชาติ
#กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

ลิขสิทธิ์ของ กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ 
E-mail : culturalfund@culture.mail.go.th โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓-๑๖ ต่อ ๑๔๐๔-๕